24 aug 2020

Levenslang leren door docent-onderzoekers NVT en Internationale neerlandistiek

Vandaag gaat de Taalunie Docentencursus voor docent-onderzoekers online van start en dit in samenwerking met Universiteit Utrecht. Het centrale thema van deze cursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.

Hier kunt u lezen wat het professionaliseringsaanbod van de Taalunie betekent voor docent-onderzoekers: https://taaluniebericht.org/artikel/overladen-met-nieuwe-kennis-en-inzichten-terug-naar-huis.

Succesvolle online zomercursus

Ondertussen kende de eerste online Taalunie Zomercursus Nederlands in de geschiedenis een succesvol verloop en een mooi einde. Het blog van het zomercursusteam van het UCT aan de UGent geeft u een blik achter de schermen: https://taaluniezomercursusnederlands.wordpress.com/.

Docentencursus najaar

Alle docenten Nederlands buiten het Nederlandstalige gebied, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype, kunnen zich nog inschrijven voor de Taalunie Docentencursus die in het najaar zal plaatsvinden: https://taalunie.org/informatie/110/verdiepingscursus-didactiek-nvt-at-ned.

.