27 jul 2020

Fellowship-programma bij de Tiele-Stichting

Mede dankzij de Taalunie kan de Tiele-Stichting via een fellowship-programma het onderzoek over boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer bevorderen.
Twee Fellowships

Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Eén fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en één fellow doet onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden.

Stipendium en ondersteuning

Het stipendium bedraagt €1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2021 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting (de aangeslotenen). Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Kandidaten en aanvragen

Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Tijdpad

Aanvragen moeten vóór 1 november 2020 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Eline Gielen (info@tiele-stichting.nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode in het jaar 2021. De fellow rapporteert aan de Tiele-Stichting aan het eind van het fellowship en verzorgt zo mogelijk een lezing op een Tiele-dag.

Interesse?

Klik hier voor alle informatie over de aanvraagprocedure (click here for more information on the application procedure in English).