30 jun 2020

Oproep nominaties AVT-Anéla dissertatieprijs 2020

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) reiken jaarlijks een prijs uit voor een dissertatie op het gebied van de taalwetenschap. Voor de AVT/AnéLA dissertatieprijs 2020 komen in aanmerking alle dissertaties verdedigd tussen 16 juli 2019 en 15 juli 2020.

Wij nodigen u uit om (gemotiveerde) voordrachten te doen voor kandidaten voor de prijs. De voordrachten dienen uiterlijk 15 augustus 2020 te worden ingediend. Dit kan online:
https://anela.nl/prijzen/dissertatieprijs/voordracht/

Secretaris van de jury is dr. Jorrig Vogels (namens het AVT-bestuur). De tweede secretaris is dr. Paz González (namens het ANéLA-bestuur). Voor meer informatie over de AVT/ANéLA-dissertatieprijs 2020 kunt u contact opnemen met Jorrig (j.vogels@rug.nl) of Paz (P.Gonzalez@hum.leidenuniv.nl).