Monique Kooijmans
26 jun 2020

Combineren van taal- en muziekonderwijs: met een beetje lef aan de slag

De Taalunie en LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en -participatie werken samen aan het in kaart brengen van de manieren waarop taal- en muziekonderwijs elkaar kunnen versterken.

Bij een eerste expertbijeenkomst over dit onderwerp (https://www.lkca.nl/artikel/muziek-en-taalonderwijs-slim-combineren)  bleek dat onderwijsprofessionals uit beide vakgebieden voorbeelden en bouwstenen nodig hebben om meer te kunnen doen met het combineren van taal- en muziekonderwijs. Ook bleek er behoefte aan meer kennis over deze combinatie, en een goede balans tussen het vakspecifieke aan de ene kant, en samenwerking aan de andere kant.

Eindrapport

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes is daarom gevraagd om praktijkervaringen met de samenwerking tussen taal- en muziekonderwijs te beschrijven en te analyseren, voor zowel het basisonderwijs als voor enkele lerarenopleidingen in Nederland en in Vlaanderen. De voorlopige resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd tijdens een tweede expertbijeenkomst die plaatsvond in het HipHopHuis (Rotterdam). Het eindrapport van Sardes is nu beschikbaar: ‘Combinaties Muziek en Taal: praktijkvoorbeelden in het basis-/ lager onderwijs en op de lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen’

Lef

Uit het rapport blijkt dat scholen vanuit verschillende motieven kiezen voor taal-muziekcombinaties (bijvoorbeeld achterstandenbestrijding, taalondersteuning, talentstimulering). Die motieven vertalen zich in uiteenlopende praktijken, waarbij soms taal de overhand heeft, soms muziek en een enkele keer taal en muziek evenveel gewicht krijgen. Ook wordt duidelijk dat er nog weinig gestandaardiseerde en overdraagbare aanpakken en routines voorhanden zijn. Mede hierdoor is er lef nodig om met de combinatie van taal en muziek aan de slag te gaan. De in het rapport beschreven praktijkvoorbeelden kunnen als inspiratie dienen voor wie nog een extra zetje kan gebruiken om met taal-muziekcombinaties aan de slag te gaan. Het rapport doet verder suggesties voor vervolgstappen gericht op optimalisatie, onderzoek en een bredere inzetbaarheid van taal-muziekcombinaties in het onderwijs.