23 jun 2020

Luistertaal als brug tussen talen en mensen

Naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen organiseert de Taalunie elk jaar een debat bij het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) over omgaan met Nederlands en andere talen in maatschappelijke situaties. Dit jaar zal het debat plaatsvinden op woensdag 23 september, van 12 tot 14 uur, en over Luistertaal gaan. Deze blog is verschenen op de website van VLEVA.

Bij Luistertaal kunnen gesprekspartners elk hun eigen taal blijven spreken omdat ze ook de taal van de ander verstaan. Hierdoor is Luistertaal een laagdrempelige manier om meertalige communicatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld met anderstalige medewerkers en klanten in de eigen werkomgeving.

Veel mensen maken nu al gebruik van Luistertaal, zonder het zelf zo te benoemen of hierin verder ondersteund te worden. Met het debat willen we zowel de mogelijkheden als de beperkingen van Luistertaal nader toelichten en bespreken. Hierbij zullen de deelnemers ook zelf de kans krijgen om met Luistertaal aan de slag te gaan en zelf te ervaren wat het voor hun eigen praktijk kan betekenen.

Het debat zal worden ingeleid door prof. dr. Jan ten Thije van de Universiteit Utrecht en worden gemodereerd door journalist Christophe Deborsu. Tijdens het debat zullen ook mensen uit diverse sectoren over het gebruik van Luistertaal getuigen, onder meer uit de bouw, de zorg en de overheid.

Uit de bouw zullen we Jan Staal, secretaris van de algemene centrale ABVV, aan het woord laten. Hij laat nu al weten dat “Luistertaal voor alle sectoren een meerwaarde kan hebben, al veronderstelt het van gebruikers een zekere taalgevoeligheid en -gewenning. In de bouw zelf kan het bijdragen aan een vlotte en veilige manier van werken, al is het ook niet altijd en overal voor iedereen weggelegd”.

Wenst u meer te weten te komen over Luistertaal en ervaringen hiermee te delen en op te doen? Dan kunt u zich nu alvast inschrijven voor het debat via deze link

Praktisch?

Het debat vindt plaats op woensdag 23 september, van 12 tot 14 uur, bij VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel, België. Om alle afstandsregels in acht te kunnen nemen, blijft het aantal deelnemers beperkt tot 60 mensen. Indien het debat vanwege coronamaatregelen niet fysiek kan plaatsvinden, zal het in digitale vorm worden georganiseerd. Hiervoor ontvangt u dan te zijner tijd een deelnamelink.

Meer weten?

Lees het dossier Luistertaal op onze website: https://taalunie.org/dossiers/63/luistertaal

Meer debatteren?

Op zaterdag 26 september, de Europese Dag van de Talen, vindt de Dag van de Meertaligheid plaats in het Brussels Parlement. Op vrijdag 2 oktober organiseert de Taalunie het Luistertaaldebat ook in Nederland, tijdens het DRONGO talenfestival in Nijmegen. Voor deze evenementen kunt u later inschrijven via de websites de Taalunie en de Brusselse overheid.