03 jun 2020

Oproep van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap

Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap vraagt aandacht voor twee projectoproepen.

1.       “Taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren.”  

Periode: 20 juli 2020-31 augustus 2022

Deadline indienen voorstel: 12 juni

Daarmee wil het departement Onderwijs en Vorming een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende activiteiten ondersteunen voor kinderen en jongeren, waarin zij in een taalrijke en stimulerende omgeving en onder deskundige begeleiding met het Nederlands aan de slag gaan.

2.   “Lezen op school”


Periode: 1 september 2020-31 augustus 2022

Deadline indienen voorstel: 12 juni

Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil dit traject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid op Nederlandstalige scholen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor leerplichtige kinderen en jongeren.