28 mei 2020

Jaarverslag 2019

Graag stellen we het jaarverslag 2019 aan u voor. Met dit jaarverslag nemen we afscheid van Hans Bennis en maken we de brug naar de toekomst met Kris Van de Poel als nieuwe algemeen secretaris.

Zoals zij het samen mooi verwoorden, zal u ook in dit jaarverslag de werking van de Taalunie verder kunnen ontdekken:

“Voorbeelden van stimulerende en inspirerende projecten zijn er in dit jaarverslag te over: het onderzoek naar Vertrokken Nederlands, de omslag naar onderwijs Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied, de promotie van begrijpelijke overheidstaal en de aandacht voor begrijpend lezen. De Taalunie draagt op al die terreinen bij aan dit belangrijke werk door in samenwerking met haar partners beleid te vormen, erover te adviseren en het te ondersteunen met beleidsinstrumenten.

Uitdagingen zijn er ook. In Nederland en Vlaanderen, waar het leesplezier, de leesvaardigheid en de belangstelling voor de studie Nederlands teruglopen. Buiten het taalgebied, waar de neerlandistiek in bepaalde regio’s onder druk komt te staan. De Taalunie wil alle betrokken partijen helpen dat tij te keren. Dat doen we door die partijen te verbinden en zo bestaande en nieuwe initiatieven te versterken.”

Veel leesplezier!