23 mrt 2020

Annulering of uitstel van activiteiten? De Taalunie ondersteunt.

Indien als gevolg van de coronacrisis door ons gecofinancierde activiteiten/projecten uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd moeten worden, werkt de Taalunie mee aan een oplossing.
Veel organisaties moeten nu activiteiten of projecten uitstellen of helemaal annuleren. Dat heeft uiteraard financiële gevolgen. De Taalunie brengt de gecofinancierde activiteiten en projecten zorgvuldig in kaart. We onderzoeken of en hoe bij uitstel de cofinanciering eventueel kan worden doorgeschoven. Bij afstel bekijken we of en hoe de cofinanciering moet worden teruggestort. Organisaties die hiervoor in aanmerking komen kunnen met ons contact opnemen: