17 nov 2020

Wedstrijd voor beste Europese masterscriptie over taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid

Masterstudenten in (toegepaste) taalwetenschap, taalsociologie, taalrecht, taalethiek en aanverwante talige onderzoeksdomeinen kunnen deelnemen aan de tweede editie van de wedstrijd voor de beste Europese masterscriptie op het gebied van taalgebruik, taalbeleid, taalpolitiek en meertaligheid.
De hoofdprijs is 1.500 euro en een presentatie op de Jaarconferentie van EFNIL, waar je in contact kunt komen met onderzoekers en beleidsexperts en waarvoor alle kosten vergoed worden.

Niet alleen zul je spreken op de conferentie, je krijgt ook de kans om een wetenschappelijk artikel te publiceren in het EFNIL-jaarboek en je volledige scriptie te laten publiceren op efnil.org. Alle Europese talen komen in aanmerking als onderzoeksdomein. Wel moet de scriptie zelf geschreven zijn in een van de officiële talen van de Europese landen. De voorkeur gaat uit naar onderzoek dat concrete aandacht besteedt aan politieke acties en beleid.

Behoud van meertaligheid

Je draagt met je deelname bij aan het behoud van meertaligheid in Europa, het doel van EFNIL, de European Federation of National Institutions for Language. De organisatie streeft naar talige diversiteit als basis voor de ontwikkeling van een overkoepelend Europees bewustzijn. Daarom ondersteunt EFNIL de officiële talen van de Europese landen, waardoor alle Europese burgers ruime taalkansen krijgen. Ook biedt EFNIL steun aan taalinstellingen en stimuleert deze federatie de uitwisseling van informatie en taalgebiedoverschrijdend onderzoek. Bovendien spant de organisatie zich in voor het onderwijs in zowel de nationale talen als in vreemde talen.

De scripties die meedingen moeten gaan over een onderwerp dat verband houdt met de doelstellingen van EFNIL. Denk aan: tweetalig taalonderwijs, taalonderwijsstrategieën, taalgebruik in een meertalige omgeving, doelen en effecten van taalpolitiek, vergelijkend onderzoek naar taalbeleid, taaltechnologie in relatie tot meertaligheid, en tolken en vertalen.

EFNIL heeft de afgelopen jaren binnen het project European Language Monitor (ELM) gedetailleerde informatie verzameld over taalpolitieke praktijken en over de taalsituatie in de verschillende Europese landen. Die informatie is online beschikbaar via www.efnil.org/projects/ELM. De organisatie moedigt studenten aan om die informatie te benutten. Informatie over de resultaten van de eerste editie is hier te vinden.

Voorwaarden voor deelname

De jury bestaat uit vijf leden en beoordeelt de scripties op basis van de academische inhoud, de beoordeling binnen de eigen universiteit, een samenvatting van 3 tot 5 bladzijden en een aanbeveling van de scriptiebegeleider of promotor.

Deelnemers moeten de volgende documenten insturen:

1. een beargumenteerde verzoekbrief in het Engels met kandidaatstelling voor de prijs van één bladzijde;

2. een exemplaar van de scriptie (in een van de officiële EU-talen);

3. een samenvatting van de scriptie (3-5 bladzijden in het Engels);

4. een kopie van de beoordeling door de instantie van de universitaire instelling waarbij de scriptie is ingediend (in een van de officiële EU-talen);

5. een aanbeveling gericht aan EFNIL door de scriptiebegeleider of promotor (in het Engels).

Alle bovengenoemde documenten moeten worden ingediend in digitale vorm als PDF, ODF of Wordbestand via het e-mailadres efnil@nytud.hu.

De uiterste inleverdatum voor de prijzen voor het jaar 2021 is 31 december 2020. Scripties die binnen een universitaire opleiding zijn beoordeeld vóór 1 september 2019 worden niet in aanmerking genomen.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de EFNIL-website.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van EFNIL of met de partnerorganisaties. Namens het Nederlandse taalgebied is dat de Taalunie of het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Secretariaat van EFNIL

telefoon: +36 (0)1 342 93 72

e-mail: efnil@nytud.hu

http://www.efnil.org/ec-and-secretariat

Taalunie

Johan Van Hoorde

+31 (0)70 311 71 55

Instituut voor de Nederlandse Taal

Frieda Steurs

+31 (0)71 514 16 48