Foto: Bart Grietens
28 feb 2020

Inschrijving geopend voor vernieuwde Taalunie Docentencursussen NVT en neerlandistiek

Professionalisering van docenten, onderzoekers en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Taalunie van groot belang, daarom zijn er ook dit jaar weer verdiepings- en opfriscursussen.

Op basis van de feedback van deelnemers en tendensen in het veld heeft de Taalunie i.s.m. de cursusleiders het aanbod vanaf 2020 aangepast. Zo is de verdiepingscursus Didactiek, taal en cultuur vanaf 2020 online, aangevuld met fysieke intervisiemomenten op locatie. Daarmee beantwoorden we aan de behoefte aan nascholing waar en wanneer de deelnemer dat wil.

Moedertaal geen drempel meer

Een andere wijziging is de openstelling van de online verdiepingscursus didactiek voor álle NVT-lesgevers, ongeacht het onderwijstype en ongeacht de moedertaal. Op die manier is er mogelijkheid tot nascholing voor alle NVT-onderwijstypes.

Het Seminarium didactiek, taal en cultuur staat vanaf 2020 open voor alle NVT-lesgevers uit het hoger onderwijs wereldwijd en alle lesgevers uit het hoger middelbaar onderwijs in de buurtaalregio’s en de Caraïben, ongeacht hun moedertaal. Daarmee stellen we de inhoudelijke criteria voorop en niet de vormelijke, zoals de moedertaal van de deelnemer.

Meer informatie en inschrijven

De cursussen vinden plaats in de zomer en het najaar van 2020 zowel online als op locatie. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://taalunie.org/informatie/105/docentencursussen. Als u daar doorklikt naar de cursuspagina dan vindt u ook het inschrijfformulier. 

Als u na het bekijken van de informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ingrid Degraeve.