22 jan 2020

Nieuwe website voor de Taalunie

De Taalunie heeft een nieuwe website. Met deze site willen we duidelijker maken wie we zijn: een beleidsorganisatie met als doel om zoveel mogelijk mensen het Nederlands optimaal te laten gebruiken. Dat doen we door beleidsvoorbereiding en –ondersteuning, visieontwikkeling en advisering.

Vijf thema’s

Beleidsontwikkeling is de kernactiviteit van de Taalunie en de meeste bezoekers van de site zijn op zoek naar onderzoeken, actualiteiten, adviezen en visieteksten voor het taalgebied en het Nederlands wereldwijd. De vernieuwde website is toegankelijker en de informatie over de vijf thema’s waarop we actief zijn is beter vindbaar. Die thema’s zijn: standaardtaal, Nederlands en andere talen, taal en onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname, Nederlands wereldwijd en Nederlandstalige cultuur. De nieuwe site komt in de plaats van www.taalunieversum.org die geleidelijk aan afgebouwd zal worden en vervangt ook de oude pagina’s op www.taalunie.org, maar behoudt wel deze domeinnaam.

Mocht u nog vragen hebben over de site of suggesties ter verbetering, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@taalunie.org.