Regeling Literair Grensverkeer

Deze subsidieregeling is een samenwerking tussen Literatuur Vlaanderen (het voormalige Vlaams Fonds voor de Letteren), het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse Taalunie. De regeling is bedoeld om leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven te ondersteunen die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren.

Bekijk de regeling.