Nederlands als buurtaal in het regulier onderwijs

Goede contacten en een vruchtbare samenwerking met de aangrenzende taalgebieden zijn voor Nederland en Vlaanderen van belang. Economisch, politiek, cultureel én maatschappelijk. Er bestaat in de grenslanden een grote belangstelling voor het Nederlands als buurtaal. De Taalunie wil het regulier onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s ondersteunen en bevorderen.

Bekijk de regeling.