Hoger Onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied

De Taalunie ondersteunt in het buitenland lokale universitaire afdelingen Nederlands, regionale docentenplatforms en wetenschappers van wie het onderzoek relevant is voor de neerlandistiek.

Bekijk de regelingen.