Nederlandstalige cultuur

De Taalunie ondersteunt en bevordert de samenwerking op het gebied van Nederlandstalige cultuur tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname en de rest van de wereld. Zo zetten we ons bijvoorbeeld in voor de digitalisering van Nederlandstalige literatuur en we stimuleren internationaal vertaalbeleid en de uitwisseling van kennis van vertalers. Op die manier promoten we het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur wereldwijd.

Hieronder staan dossiers over onder meer literair vertalen, literatuurgeschiedenis, de DBNL, digitaal erfgoed, muzikaal erfgoed, de Prijs der Nederlandse Letteren en de Toneelschrijfprijs.