Nederlands wereldwijd

Op heel veel plaatsen in de wereld wordt de Nederlandse taal geleerd en onderwezen. De Taalunie ondersteunt het onderwijs Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied. Daarmee dragen we bij aan internationale samenwerking en diplomatie en we versterken de internationale impact van Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Met het faciliteren van goed onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT) in de buurtaalregio’s, op de Cariben en in de internationale neerlandistiek ondersteunen we internationale culturele, economische en diplomatieke contacten. Lees verder...

De dossiers waarop we actief zijn vindt u hieronder, zoals dossiers over buurtaalregio's, internationale neerlandistiek, Nederlands in het Caribisch gebied en Suriname, didactische ondersteuning, financieringen, docentenplatforms, toetsing, internationale vertaalprojecten en het Europees Referentiekader (ERK).

Naar de denktank voor de internationale neerlandistiek