Taal en onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname

De Taalunie helpt de overheid om doeltreffend beleid voor het onderwijs Nederlands te voeren. Ook zorgen we voor handreikingen om dat onderwijsbeleid toe te passen. Op die manier ondersteunen we kinderen, jongeren en volwassenen die Nederlands leren bij deelname aan de samenleving.

We brengen mensen en organisaties samen om een visie op actuele thema’s te formuleren. Op basis daarvan adviseren we overheden bij hun onderwijsbeleid. Daarnaast verzamelen we kennis over het onderwijs Nederlands. Die kennis maken we toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het kleuter- en basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs en het hoger en volwassenenonderwijs.

Hieronder staan dossiers over onder meer: talige competenties, begrijpend lezen en leesmotivatie, taal en muziek, het Europees Referentiekader (ERK), meertaligheid en onderwijsnetwerken.