Nederlands en andere talen

De Taalunie heeft oog voor de verscheidenheid van het Nederlands in een meertalige en diverse samenleving. We ontwikkelen beleid voor het Standaardnederlands in Nederland, België en Suriname, maar ondersteunen ook dialecten en streektalen binnen het Nederlandse taalgebied.

Om aan te sluiten bij een inclusieve maatschappij streven we ernaar dat het Nederlands in al zijn vormen wordt gewaardeerd en gebruikt. Waar nodig zorgen we voor advies of voorzieningen.

Hieronder staan dossiers over onder meer de Staat van het Nederlands, taal en zorg, meertaligheid, Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap, taalvariatie en begrijpelijke rechtstaal.