Thema's

De Taalunie is actief op vijf terreinen, zgn. thema's of aandachtsgebieden. Binnen deze thema's werken wij aan een groot aantal dossiers. Publicaties, hulpmiddelen, lesmaterialen en achtergrondinformatie maken deel uit van deze dossiers.

Standaardtaal

Spelling, grammatica, terminologie en taalvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Nederlands en andere talen

Taalvariëteiten en streektalen in relatie tot de standaardtaal en het Nederlands in een meertalige context.

Nederlands wereldwijd

Onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s, op de Cariben en de internationale Neerlandistiek.

Nederlandstalige cultuur

Ondersteuning en bevordering van Nederlandstalige cultuur.

mijnNederlands

Het online portaal voor iedereen die wereldwijd Nederlands leert, onderwijst, onderzoekt of gebruikt.

Heeft u nog vragen?

Vindt u hier niet het antwoord? Neem dan contact met ons op.