Taalunie Verdiepingscursus didactiek

Een online verdiepingscursus didactiek Nederlands als Vreemde Taal voor alle docenten Nederlands buiten het Nederlandstalige gebied, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype.