Conversatietafels voor lesgevers Nederlands

Ieder schooljaar organiseert de Taalunie maandelijkse conversatietafels voor NVT-lesgevers uit alle onderwijsniveaus. Ze zijn gericht op beginnende en ervaren lesgevers, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers. Ook studenten van de lerarenopleidingen met het vak Nederlands mogen deelnemen.

Deelname is gratis. Mail naar nvt@taalunie.org met vermelding van uw naam, gewenste locatie, naam van uw school, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies.