Webinar Voortvarend Nederlands over online zichtbaarheid van de neerlandistiek

Op donderdag 4 juli vindt tweede webinar plaats in de reeks Voortvarend Nederlands Virtueel 2024. Dit webinar heeft als thema “de zichtbaarheid van de neerlandistiek: platforms en parallellen”.

Hoe zit het met die zichtbaarheid? Een jonge generatie neerlandici is betrokken bij nieuwe projecten, zoals het alumninetwerk van de Universiteit van Triëst en social media-projecten.
Tal van nieuwe initiatieven zien het daglicht. Onder leiding van Yra van Dijk gaan enkele neerlandici die bij deze projecten betrokken zijn in gesprek over het doel ervan en over de effecten.