Seminar - Exploring infrastructure for Dutch speech recognition

Door ontwikkelingen in AI verandert de wereld van automatische spraakherkenning (ASR) snel. Nieuwe ASR-systemen lijken een overweldigend nauwkeurige transcriptie van spraak te leveren. Maar hoe presteren deze systemen onder atypische omstandigheden en in grootschalige toepassingen?

Programma
Voorzitter: Annette Langedijk (SURF)

12:45u. Inloop
13:00u. Welkom en Setting the Stage (Roeland Ordelman, CTO CLARIAH)
13:10u. Gebruikersperspectieven op ASR

Jeffrey van Woensel en Annabel de Ruiter (Nederlands Veteraneninstituut)
Can You Hear Me, Loud and Clear? Advantages and Limitations of Voice Recorded Speech to Text Answers in the Online LISS panel - Joris Mulder (Centerdata)
How we got a supercomputer to listen and write down all the Dutch podcasts - Sahra Mohamed (NL podcasts)
Speech-to-text in user generated video - Arnout Probst (UvA/HvA)

14:30u. Pauze
15:00h Technologische perspectieven op ASR

Spraaktechnologie: Trends, beperkingen en toekomst - Vivian van Oijen (SURF)
(Infra)structural considerations for high quality ASR for a variety of research domains - Henk van den Heuvel (Radboud Universiteit)

15:50h Paneldiscussie
16:30h Afsluiting en netwerkborrel


Noot: De voertaal van de bijeenkomst is Engels.