Vlaanderenleestdag

Vlaanderenleestdag maakt deel uit van de communicatiecampagne ‘Vrienden voor het Lezen - Samen voor een Leesoffensief’ van de Vlaamse overheid. Iedereen wordt opgeroepen om die dag mee te vieren en te lezen, en zo lezen meer zichtbaar te maken. Want zien lezen, doet lezen.

Een Vlaanderenleestdag is geslaagd wanneer boeken massaal uit kasten en rekken worden gehaald, voorlezers op pad gaan, lezers postvatten op plekken in de publieke ruimte, in parken, (sport)pleinen, musea, op bus, trein en tram, wanneer samenlezers en leesgroepen samenkomen, auteurs lezers ontmoeten … Kortom: wanneer mensen en boeken elkaar op alle mogelijke plekken en manieren vinden. Vlaanderenleestdag vindt elk jaar plaats op 23 april (Wereldboekendag).

Iedereen Leest vzw coördineert de campagne, in samenwerking met Departement Cultuur, Jeugd en Media en Departement Onderwijs en Vorming.