Lezen Centraal (uitverkocht)

Van denken naar doen

Over het toepassen van kennis over een effectieve (voor)leesaanpak in de school en in de kinderopvang.

Lezen Centraal biedt informatie en inspiratie om over de drempel te stappen en samen met het team en de (voor)leesconsulent de weg in te slaan naar een motiverende en effectieve (voor)leesaanpak. In het ochtendprogramma zijn er drie keynotes die laten zien hoe filosofie, de nieuwe kerndoelen, het onderwijs en praktijkvoorbeelden eraan kunnen bijdragen dat lezen een belangrijke plaats in onze samenleving behoudt.

In het middagprogramma is er, zoals altijd, een keur van deelsessies over verschillende thema’s.