15e Forumdag: naar een 'hightech' taalbeleid?

De rol van technologie in taalbeleid en -ondersteuning in het hoger onderwijs

Technologische innovaties, zoals generatieve AI, blended onderwijs en big data, verplichten ons als docenten, (taal)ondersteuners en beleidsmakers om na te denken over het onderwijs van de toekomst.

Tijdens de 15de Forumdag in Leuven, met als gastinstellingen KU Leuven en UCLL, verkennen we deze nieuwe realiteit door vragen, ervaringen en noden uit te wisselen en te bespreken. We willen daarbij dieper ingaan op een aantal goede praktijken, beleidsinitiatieven en bevindingen uit onderzoek.

Onze keynote-sprekers zijn Pieter Fivez (Universiteit Antwerpen) en Lieve De Wachter (KU Leuven), Renske Bouwer (Universiteit Utrecht) en Janneke van der Loo (Tilburg University). Zij zullen ingaan op de achtergrond en toepassingen van AI in het onderwijs. Leen Sevens (KU Leuven) neemt het afsluitende woord voor haar rekening.

Wil je bijdragen aan deze Forumdag? Je kan tot en met 28 februari 2024 een abstract of vraag insturen.

Heb je een praktijkvoorbeeld, beleidsinitiatief of onderzoek dat je wil delen? Beschrijf de inhoud van je bijdrage in een abstract van 150 à 300 woorden via deze link.
Heb je een vraag, ervaring of nood die je graag wil voorleggen? Stuur hier je vraag of ervaring in. Die kunnen dan aan bod komen doorheen de dag.
Enkele thema’s als inspiratie: 

  • nieuwe mogelijkheden om taalcompetentie te ondersteunen dankzij technologische innovaties
  • herziening van schrijfopdrachten, taal in curricula en examens door recente technologische evoluties
  • professionalisering van docenten en onderwijsondersteuners rond technologie en generatieve AI bij taalondersteuning
  • kansen en uitdagingen om taalondersteuning meer inclusief, toegankelijk, gedifferentieerd, authentiek, efficiënt, interactief… aan te bieden
  • ethische en technologische uitdagingen rond generatieve AI binnen taalonderwijs- en ondersteuning

Hieronder vind je ook een toelichting bij de mogelijke presentatievormen. We moedigen daarbij iedereen aan om maximaal in te zetten op interactie bij de sessies.

  • Presentatie (25’): Stel kort je praktijkvoorbeeld, onderzoek, … voor (15’) en beantwoord vragen van deelnemers (10’). 
  • Workshop (50’): Stel kort je praktijkvoorbeeld, onderzoek, … voor en laat de deelnemers zelf aan de slag gaan.  
  • Casus + discussie (25’): Stel je casus voor. Schets het probleem. Zeg wat je al doet en waar je tegenaan loopt (10’). Daarna is er ruimte voor discussie en feedback (15’).
  • Show-and-tell (25’): Pitch je praktijkvoorbeeld, casus, onderzoek, … (5’). Er zijn 2 pitches per sessie. Beantwoord daarna de vragen of vraag feedback op je project (15’).