Didactiek van het vakvertalen in het NVT-onderwijs

Op donderdag 22 februari 2024 organiseert het netwerk NVVT-NEM een online studiedag over de didactiek van het vakvertalen in het NVT-onderwijs.

De studiedag wordt gecoördineerd door Muriel Waterlot van de Katholieke Johannes Paulus II Universiteit Lublin (Polen) en beoogt de uitwisseling van didactische ervaringen en het aanreiken van inspiratie voor vertaaldocenten neerlandistiek in het NVT-onderwijs wereldwijd. De studiedag staat open voor neerlandici met belangstelling voor de didactiek van het vakvertalen.

Op de studiedag zullen Gert De Sutter van de Universiteit Gent en Gys-Walt van Egdom van de Universiteit Utrecht een keynote-lezing houden.

Vakgenoten worden uitgenodigd om tot en met 31 december 2023 een abstract in te dienen (lengte max. 300 woorden, met titel en 4 trefwoorden) op het volgende e-mailadres: abstractstudiedag2024@gmail.com.

De bijdragen dienen te focussen op, dan wel een illustratie te zijn van de didactische aanpak in de eigen onderwijspraktijk van het vakvertalen en worden dubbelblind beoordeeld door de leden van het wetenschappelijk comité.

De lengte van de lezing is in principe 15 minuten met vervolgens 5-10 minuten ruimte voor discussie.

Onderwerpen:

 • (werken rond) de vertaling van gespecialiseerde tekstsoorten: juridische,
  administratieve economische, technische, wetenschappelijke (medische,
  farmaceutische): selectiecriteria tekst, lesvoorbereiding, lesverloop, beoordeling
  vertalingen (criteria);
 • het aanreiken van terminologie;
 • werken met (parallelle) corpora;
 • werken met CAT-tools en andere digitale hulpmiddelen bij het vertalen;
 • werken met gratis en betaalde MT-oplossingen en post-editing;
 • feedback op vertalingen in de les;
 • beoordeling van vertalingen (aanpak, criteria..);
 • soft skills;
 • werken met vertaalprojecten (methode, adviezen…);

Het is de bedoeling om een selectie van de beste bijdragen te publiceren in een geïndexeerde publicatie (tijdschrift of bundel).

BELANGRIJKE DATA
Deadline indienen abstracts: 31 december 2023
Bericht over acceptatie abstract: 15 januari 2024
Online studiedag: 22 februari 2024
Inzending artikel: 8 maart 2024
Bericht over reviews 30 april 2024
Deadline indienen gecorrigeerd artikel: 24 mei 2024

Deelname aan de studiedag zonder presentatie is eveneens mogelijk. Inschrijven kan t.e.m. 1 februari 2024 op het volgende e-mailadres: studiedagnvvtnem2024@gmail.com.