Literaire Vertaaldagen

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december 2023 zal in respectievelijk de Rode Hoed en het Amsterdams Lyceum in Amsterdam de 24ste editie van de Literaire Vertaaldagen plaatsvinden.

Thema van de symposiumdag op vrijdag 8 december is ‘The Times They Are a-Changin’: de veranderende boekenmarkt stelt vertalers en uitgevers van vertaalde literatuur voor nieuwe uitdagingen maar biedt ook nieuwe kansen. Aandacht zal worden besteed aan het leesgedrag van jongeren en de verdringing van het Nederlands door het Engels, aan de ontwikkeling van vertaalsoftware en de mogelijke gevolgen van Artificial Intelligence en ChatGPT voor het vertalen in het algemeen en het literair vertalen in het bijzonder en aan genderdiversiteit in vertalingen. Daarbij zullen we ons niet laten meeslepen door angst voor verandering, maar de aandacht richten op nieuwe deuren die open kunnen gaan. Tijdens de workshopdag op zaterdag 9 december zal op enkele van deze thema’s nader worden ingegaan en zal ook een aantal andere onderwerpen aan bod komen, zoals poëzievertalen, het pitchen van titels en het redigeren van eigen vertaalwerk.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen, de Auteursbond en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.