Wetenschappelijk Congres 2023 Lezen in beweging

Het zijn roerige jaren voor de leesbevordering. Kinderen en jongeren lezen minder en hun leesmotivatie en leesvaardigheid nemen af. Vooral het ‘diep lezen’ staat onder druk. Jongeren hebben moeite met het reflecteren op teksten, het herkennen van conflicterende informatie en het beoordelen van de kwaliteit en geloofwaardigheid van een tekst.

Dit schaadt niet alleen de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het maakt ook de samenleving als geheel kwetsbaar. In onze sterk gedigitaliseerde wereld, waarin online media onze aandacht opslokken, fake news alomtegenwoordig is en teksten steeds vaker door kunstmatige intelligentie worden gegenereerd, is geletterdheid belangrijker dan ooit.

Lezen is in beweging. Wat betekenen deze veranderingen voor de rol van leesbevorderaars? Tijdens het wetenschappelijk congres buigen diverse wetenschappers zich samen met deelnemers over actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de leesbevordering.

Het congres is bedoeld voor beleidsmakers, schoolleiders, educatief specialisten, taal- en leescoördinatoren, uitgevers, wetenschappers, bibliotheekmedewerkers, docenten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over lezen en leesbevordering bij kinderen van 0-20 jaar.