De Talentop

Het Departement Onderwijs & Vorming, het Vlaams Talenplatform en het “Europese Dag van de Talen”-platform nodigen u van harte uit op de eerste editie van de TALENTOP, een grootschalige inspiratiedag voor taalleerkrachten met workshops, presentaties, inspirerende lezingen en een afsluitend panelgesprek. De Talentop staat open voor leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs, voor taalleerkrachten uit het secundair onderwijs, taaldocenten uit het volwassenenonderwijs, directies, taalmentoren, taalbeleidscoördinatoren, en iedereen die geïnteresseerd is in het talenonderwijs.