VONK inspiratiemiddag

Op dinsdag 3 oktober 2023 vindt de gratis digitale VONK (Vakdidactisch Onderzoek Nederlands in de Klas) inspiratiemiddag plaats: een cadeautje voor secties Nederlands en docenten Nederlands in opleiding. Op deze middag willen we graag ons onderzochte lesmateriaal op een toegankelijke en inspirerende manier met jullie delen en zo een brug slaan tussen onderzoek en lespraktijk. De VONK inspiratiemiddag wordt georganiseerd door docent-onderzoekers met een Dudoc-Alfa-beurs in samenwerking met Levende Talen Nederlands en het Meesterschapsteam Nederlands.