Online lezingen Prince-Academie - Diplomatie

De Prince-Academie, een ‘digitale’ ontmoetingsplek van de Orde van den Prince, staat open voor alle geïnteresseerden en telt vandaag 760 ingeschreven deelnemers, leden van de vereniging, maar ook gasten en neerlandici extra muros. Deelnemen kan mits een eenmalige registratie: https://www.academie.ovdp.net/

Via zoom-lezingen en digitale ontmoetingen proberen we leden en geïnteresseerden uit Vlaanderen en Nederland met elkaar te verbinden en een brug te slaan naar de vakgroepen Neerlandistiek extra muros met bv. taaloefensessies.  


Voor dit najaar staat een lezingencyclus over 'diplomatie' geprogrammeerd:
https://www.academie.ovdp.net/lezingen-1


Er kan ingescghreven worden voor volgende online lezingen en debatten:


- Di 12 sept. 2023, 20u00 - Lezing van Pieter (en Mieke) Langenberg, Princelid in afdeling Den Haag, over ‘de diplomatieke loopbaan’, 

- Ma 25 sept. 2023, 20u00 - Lezing van Axel Buyse, voormalig Vlaams diplomaat en Princelid in afdeling Brussel, over ‘Vlaanderen voert resoluut eigen buitenlands beleid’, 

- Vr 20 okt. 2023, 20u00 - Panelgesprek over 'Bilaterale diplomatie', met de Belgische ambassadeur in Nederland, Anick Van Calster, de Nederlandse ambassadeur in België, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, en als moderator Axel Buyse, Princelid in afdeling Brussel, 

- Di 21 nov. 2023, 20u00 - Panelgesprek over 'Europese diplomatie', met oud-diplomaat Wepke Kingma, Belgische ambassadeur in Luxemburg, Thomas Lambert en em. hoogleraar Europees Recht , Jaap de Zwaan, als moderator.

- Midden dec 2023 - Panelgesprek over 'Multilaterale diplomatie', details volgen nog.


Registreer en schrijf in!