Webinar werken met online taalbronnen: Corpus Hedendaags Nederlands

Hoe onderzoek je de levensloop van een nieuw Nederlands woord? Om het hedendaagse Nederlands te monitoren legt het INT het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) aan: een steeds groeiende tekstverzameling van inmiddels meer dan 2.500.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendigen, blogs en boeken uit Nederland en de Caribische rijksdelen, België en Suriname. In dit webinar leer je van INT-taalkundige Katrien Depuydt wat het CHN is en hoe je ermee kunt werken. Het webinar begint om 9:30 uur.