Forumdag 2023 Meertaligheid in 2023, een ‘fait divers’?!

Omgaan met de talige realiteit in het hoger onderwijs

Meertaligheid is meer dan ooit normaal, ook in het hoger onderwijs. Er is een steeds bredere waaier aan thuistalen bij studenten en medewerkers, en het Engels is als onderwijs- en onderzoekstaal niet meer weg te denken. Ook in het werkveld zijn meertalige werkkrachten meer dan ooit gegeerd. Kortom, het Nederlands staat allang niet meer alleen en deelt zijn plaats als voertaal binnen en buiten de lessen. Dat alles is zowel een verrijking als een uitdaging voor het onderwijslandschap.

Op 4 mei 2023 gaat het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs (FTHO) op zoek naar handvatten voor deze diverse, meertalige samenleving. Tijdens de 14de Forumdag zijn we deze keer te gast in Brussel met op het menu een aanbod van goede praktijken en onderbouwde visies, voor u gebundeld in samenwerking met de VUB, Erasmushogeschool en Odisee.