VIOT 2022

Het VIOT-team heeft beslist om het VIOT-Gent-2021-congres een jaartje uit te stellen en het congres te laten plaatsvinden van 19 tot 21 januari 2022.

We hebben er lang over nagedacht, maar uiteindelijk gaven de aanhoudende onzekerheid over het verdere verloop van de coronacrisis, de sterk gereduceerde capaciteit van de zalen op onze congreslocatie en de social distancing-maatregelen de doorslag. We willen een volwaardig congres organiseren in Gent waar we zonder angst en in een ongedwongen sfeer kunnen netwerken, bijpraten en ideeën uitwisselen. Om die reden leek een online variant geen wenselijk alternatief. We gaan ervan uit dat een volwaardig congres in januari 2022 opnieuw mogelijk zal zijn, of dat we tegen die tijd op zijn minst al een efficiënt draaiboek hebben om dit binnen het ‘nieuwe normaal’ te kunnen organiseren.