Online lezingen Prince-Academie - Rechtsstaat en democratie

De Prince-Academie, een initiatief van de Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlandse ledenvereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur der Lage Landen. De Prince-Academie is een samenwerkingsplatform tussen Princeleden en neerlandici extra muros met als belangrijkste activiteiten: thematische online lezingen en taaloefensessies via Zoom.

Deelname aan de activiteiten is kosteloos, maar je moet wel eenmalig registreren: www.academie.ovdp.net.

Na de lezingencycli over 'Europa' (voorjaar 2022) en over 'Het uitgeven van een literair werk' (najaar 2022) start de Prince-Academie met een nieuwe cyclus rond ‘Rechtsstaat en democratie’. Graag willen wij de 2 inleidende lezingen aanbevelen (van ~1 uur). Ze zijn bedoeld voor niet-juristen om meer inzicht te krijgen in de structuur en de werking van het rechtssysteem in België, Nederland en internationaal. Twee Princeleden zullen deze lezingen verzorgen.

- Donderdag 16 februari 2023, 20u00 | 'Rechtsstaat: onbekend = onbemind', door voormalig Procureur des Konings Paul Lenaerts, Antwerpen,
- Dinsdag 28 maart 2023, 20u00 | 'Zonder empathie en tolerantie, geen rechtsstaat', door Prof. Dr. Frank van Ommeren, Utrecht

Na deze lezingen worden nog andere sessies over dit thema georganiseerd zoals 'de onafhankelijkheid van de rechter' en 'internationaal recht'.

Je kan nu inschrijven voor deze inleidende lezingen. Warm aanbevolen voor studentenneerlandistiek (al dan niet extra muros) die de ambitie hebben om in internationale instellingen en/of in de juridische sector te werken.

Meer info met bios van de sprekers vind je op de website van de Prince-Academie. Deelname is gratis, maar je moet je wel inschrijven.