Colloquium van de Fachvereinigung Niederländisch in Oldenburg

"Nederlands - de school uit, de wereld in"

De vakgroep Neerlandistiek van de Oldenburgse universiteit plant in samenwerking met de Fachvereinigung Niederländisch op 6-7 maart 2023 het 11. Niederländischkolloquium: Nederlands - de school uit, de wereld in! De Fachvereinigung Niederländisch is met ruim 500 leden de grootste vakvereniging voor docenten Nederlands buiten het taalgebied. Het Kolloquium vindt in regelmatige tussenpozen plaats, in samenwerking met telkens een andere universiteit in het Duits-Nederlandse grensgebied. In 2023 zal de Universität Oldenburg onderdak bieden aan deze grote scholingsbijeenkomst voor leraren en docenten Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie in Duitsland.