Bijeenkomst over het Taalunie-kader 'Taalcompetent in het hoger onderwijs'

Afgelopen zomer presenteerde de Taalunie de publicatie 'Taalcompetent in het hoger onderwijs', een kader voor een taalcompetentieversterkend aanbod aan hogescholen en universiteiten. Het kader beschrijft de talige kennis, vaardigheden en attitudes die studenten moeten kunnen aanspreken om in het hoger onderwijs tot leren te komen, om op de arbeidsmarkt aansluiting te vinden, en om op maatschappelijk en persoonlijk vlak doelen te bereiken.

Wat kan dit kader voor jouw opleiding betekenen? Op welke manieren kunnen we taalcompetentie-ontwikkeling verankeren in de opleidingen?

Deze vragen stellen we centraal op maandagmiddag 23 januari tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Taalexpertise en het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs van Hogeschool Rotterdam.

Onderwijsmanagers, (taal)docenten, leden van curriculumcommissies en afstudeercoördinatoren van Hogeschool Rotterdam en van andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen zijn van harte welkom.

Programma (14.00 - 16.00 uur):

  • Opening door Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
  • Toelichting op het kader door Leonie Wulftange (Taalunie) en Jacqueline van Kruiningen (lectoraat Taalbewust hoger onderwijs)
  • Bespreking van het kader in subgroepen aan de hand van bovengenoemde vragen
  • Plenaire terugkoppeling
  • Borrel

Deelname is gratis. Aanmelden kan hier