NACV-dag 2023

Van instroom tot uitstroom: academische communicatieve competenties doorheen het hoger onderwijs

In de media zie je regelmatig berichten over de dalende taalvaardigheid van studenten. Maar hoe is het nu echt gesteld met de taalvaardigheid en met de communicatieve vaardigheid van onze startende studenten? Hoe meten we dit en wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe kunnen we studenten hierin optimaal begeleiden doorheen hun hele onderwijscarrière? Welke tools en methodes kunnen ons hierbij helpen? En hoe stemmen we onze leerlijnen af op de verwachtingen van de arbeidsmarkt?

Tijdens deze editie focussen we op de communicatieve vaardigheden van studenten tijdens hun studieloopbaan, van instroom tot uitstroom. Hieronder volgen enkele mogelijke invalshoeken, maar andere benaderingen van het thema zijn zeker ook welkom.

  • De instroom: In deze sessies staan de talige en communicatieve startcompetenties van studenten centraal, de impact ervan op studiesucces en de mogelijkheden tot ondersteuning binnen en buiten het curriculum.
  • De doorstroom: Hier kijken we naar hoe de taal- en communicatievaardigheden van studenten evolueren tijdens hun studieloopbaan en hoe docenten dit proces kunnen ondersteunen en/of evalueren.
  • De uitstroom: Voorstellen die focussen op uitstroom kunnen ingaan op de talige en communicatieve eindcompetenties van studenten en hoe die optimaal afgestemd kunnen worden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. 

Je kunt kiezen voor een van de volgende vormen:

  • Lezing (30 min.): 20 min. presentatie + 10 min. Q&A
  • Workshop (keuze tussen 30 min. of 60 min.): interactieve sessie rond een thema waar je zelf al heel wat expertise in hebt.
  • Casus + discussie (30 min.): je krijgt 10 min. om je casus voor te stellen. Schets het probleem. Zeg ook wat je tot nu toe al doet en waar je tegenaan loopt of wat je graag wil bespreken met de groep. Daarna volgt een discussie van 20 min. met de deelnemers.
  • Pitch je project: stel je project in 5 min. voor. Daarna is er ruimte om met de andere deelnemers te overleggen en feedback te geven/krijgen. Er zijn 2 à 3 pitches per sessie. 

De voorstellen omvatten minimaal 150 en maximaal 300 woorden en bevatten in ieder geval het onderwerp, het doel van je bijdrage en voor wie je bijdrage interessant kan zijn. Geef bij een workshop aan hoe de interactieve component vorm zal krijgen en bij een casus met discussie hoe je die wilt vormgeven.

Graag ontvangen wij je abstract uiterlijk 30 oktober 2022. Je kunt daarvoor het volgende formulier gebruiken.  

Eind november laten wij weten of je abstract wordt geaccepteerd. Meerdere bijdragen van eenzelfde instelling zijn toegestaan, maar bij de selectie zullen wij streven naar een zo adequaat mogelijke spreiding.