Grote Taaldag

De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, de Anéla TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waar de LOT Populariseringsprijs en de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt worden. De volgende Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT.
Tijdens deze dag presenteert de Taalunie het onderzoeksrapport ‘Het gebruik van luistertaal in de praktijk’, een onderzoek naar meertaligheid in de bouw, de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.