Socialistische Transnationaliteit en de Transfer van Nederlandstalige Literatuur

Symposium ter gelegenheid van 75 jaar neerlandistiek in Moravië

Socialistische Transnationaliteit en de Transfer van Nederlandstalige Literatuur

Wij nodigen u van harte uit voor de literair-wetenschappelijke conferentie die de vakgroep neerlan-distiek van de Palacký Universiteit in Olomouc organiseert op donderdag 6 oktober 2022 bij gelegen-heid van 75 jaar neerlandistiek in Moravië en het jubileum van prof. Engelbrecht. Voertaal Nederlands.

De conferentie zal te volgen zijn via zoom op link: https://cesnet.zoom.us/j/8374553831.