TiNT 2022: Terminologie in Juridische Taal

Op 21 oktober 2022 organiseert NL-Term voor de veertiende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. TiNT geeft aldus de deelnemers de gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en ervaring en tot netwerken. De dag is ook bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. TiNT 2022 heeft als thema 'Terminologie in Juridische Taal' en vindt plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, van 9.15 tot 18.00 uur.

Ieder vakgebied heeft een eigen vaktaal en terminologie, maar van al deze vakgebieden is het juridische misschien wel het moeilijkste. Niet alleen door de specifieke eigen vaktaal en terminologie die vaak moeilijk te doorgronden zijn, maar ook – zeker het vertalen en tolken – doordat er grote verschillen kunnen zijn tussen rechtstelsels.

Op deze TiNT-dag zal juridische taal belicht worden vanuit diverse perspectieven. De sprekers zijn afkomstig uit diverse instellingen: Nederlandse vertaalafdeling Hof van Justitie van de EU, Afdeling Verdragen Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vertaaldienst Belgisch Grondwettelijk Hof, Belastingdienst, Utrecht Institute of Linguistics OTS en de balie Brussel.

Tijdens deze TiNT-dag zal ook de Simon-Stevinpenning voor terminologie worden uitgereikt en wel aan prof. dr. Frieda Steurs (directeur Instituut voor de Nederlandse Taal INT en hoogleraar KU Leuven Campus Antwerpen, faculteit Letteren).
 
De dag wordt afgesloten met een borrel.
 
Zoals steeds richt de TiNT-dag zich tot een ruim publiek van taalgebruikers: wetenschappers, juristen, ambtenaren, vertalers, tolken, communicatieverantwoordelijken van bedrijven en organisaties, studenten.
Nadere informatie volgt via de website van NL-Term en de nieuwsbrief van het INT. Reserveer deze datum alvast in uw agenda