De kracht van Artificiële Intelligentie bij de vertaaldienst van de Europese Commissie

Dit is de tweede workshop in de serie "Taal en technologie: een succesvolle combinatie". De workshop bouwt voort op de succesvolle sessie "Toepassingen van Artificiële Intelligentie in de vertaaldienst van de Europese Commissie" die tijdens de eerste workshop werd aangeboden.

In deze tweede workshop ontdekken studenten van verschillende opleidingen (taal, vertaling, computationele taalkunde, IT/ AI/ datascience, ....) de zich snel ontwikkelende technologie van semantic similarity door er hands-on samen mee te werken. Zij maken kennis met onderzoek naar deze technologie en met de laatste ontwikkelingen in deze technologie binnen het Directoraat Generaal voor Vertaling (DGT). 

Daarnaast bespreken zij hoe de output van deze systemen gebruikt kunnen worden binnen de workflow van het Directoraat Generaal voor Vertaling van de Europese Commissie.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
Inleiding over mogelijke use cases van AI in de workflow van DGT
Hands-on sessies waarin de deelnemers de technologie kunnen gebruiken
Discussiegroepjes waarin de deelnemers bespreken hoe de output van AI gebruikt kan worden binnen de workflow van DGT.