FORUMDAG TAALSTERK NAAR HET WERK

HOE KAN HET HOGER ONDERWIJS STUDENTEN VOORBEREIDEN OP DE TALIGE VERWACHTINGEN VAN HET WERKVELD?

Het Forum voor Taalbeleid en Taalondersteuning in het Hoger Onderwijs brengt op dinsdag 17 mei 2022 betrokkenen en deskundigen uit het onderwijs en het werkveld samen om in gesprek te gaan over de gewenste talige uitstroomcompetenties in het hoger onderwijs. De Forumdag ‘Taalsterk naar het werk’ zal plaatsvinden aan de Stadscampus van Universiteit Antwerpen. We voorzien een online scenario als back-up.

Een van de kerntaken van het hoger onderwijs bestaat erin studenten vaardig te maken voor de beginnende beroepsuitoefening. In de geformuleerde uitstroomcompetenties gaat daarbij ook aandacht naar taal, al dan niet gekoppeld aan bepaalde beroepsrollen. De vraag is hoe leerdoelen en beoordelingscriteria optimaal kunnen inspelen op de talige verwachtingen van een snel evoluerend en heterogeen werkveld.