Anéla/Viot Online Juniorendag 2022

Op vrijdag 22 april 2022 wordt door en aan de Universiteit Leiden de Juniorendag van Anéla en VIOT georganiseerd. BA en MA studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren.

De deadline voor het indienen van een abstract van je onderzoek: vrijdag 28 januari 2022.

Dit kan via deze website.