CARAN-conferentie Curaçao

Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering.

De Caribische Associatie voor Neerlandistiek, CARAN, is in november 2011 in samenwerking tussen de universiteiten van Aruba, Curaçao en Suriname opgericht. Doel is de versterking van de samenwerking in onderwijs en onderzoek in de Neerlandistiek van het Caribisch gebied. Dit gebeurt onder meer door middel van een tweejaarlijks colloquium en een daaraan gekoppelde publicatie. Mede dankzij de Taalunie zijn inmiddels vijf bijeenkomsten georganiseerd, tweemaal op Aruba, tweemaal in Suriname en eenmaal op Curaçao. De zesde bijeenkomst zal wederom op Curaçao plaatsvinden.