Studiedag Anéla

Van groep 1 tot universiteit: de rol van taalvaardigheid

Binnen dit brede thema kunnen onderwerpen aan bod komen als eerste- en tweedetaalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen, leesvaardigheid, verstavaardigheid, vertelvaardigheid, meertaligheid en de rol van taalvaardigheidstoetsen. Deze opsomming is overigens zeker niet uitputtend; ieder thema dat raakt aan taalvaardigheid mag worden aangedragen in voorstellen voor presentaties of workshops.

Taalvaardigheid is tegelijkertijd cruciaal voor school- en loopbaansucces alsook een lastig grijpbaar fenomeen. Zowel de definitie van taalvaardigheid als de mogelijkheid om het op een betrouwbare manier te meten, liggen niet vast. Dit heeft onder meer te maken met de leeftijd van de doelgroep, de taalinput, verstorende factoren en de vele manieren waarop taalvaardigheid kan worden gemeten.

Op deze studiedag is ruimte voor workshops en individuele presentaties over een van bovengenoemde of hieraan gerelateerde onderwerpen. We verwelkomen zowel bijdragen vanuit wetenschappelijk onderzoek als onderzoek vanuit kennisinstellingen als basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, logopedie, audiologische centra, schoolbegeleidingsdiensten en vanuit de dyslexiezorg.

Keynote spreker van deze dag zal zijn: prof. Folkert Kuiken (UvA).