de lage landen - taalgesprekken

Webinar ‘Wat doen we met de regionale talen?’
Wat?

Een lunchgesprek over het regionale talenbeleid.

België heeft het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden nooit ondertekend. Nederland heeft dat wel. Daar zijn het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch erkend als regionale taal, en hebben het Jiddisch en het Romani het statuut van erkende minderheidstaal.

Wat houdt die erkenning precies in? Waarom hebben beide landen een andere kijk op regionale talen? En hoe gaat het er elders in de wereld aan toe? Kunnen België en Nederland iets leren van het talenbeleid bij de buren?

Met wie?

Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands Radboud Universiteit, onderzoeker Meertens Instituut) gaat daarover in gesprek met Veronique De Tier (taalkundige UGent/INT, streektaaladviseur Zeeland) en Nanna Hilton (professor sociolinguïstiek Rijksuniversiteit Groningen, taaladviseur Europese Vrijhandelsassociatie).

Waar?

Het panelgesprek is op 7 oktober vanaf 12u. te volgen door te klikken op deze link: https://youtu.be/-0OXzVzHzXE