Europese Dag van de Talen congres

EDT staat voor Europese Dag van de Talen. Dit jaar wordt de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen gevierd met een congres ‘Lezen in alle talen'. Het congres wil inspireren met allerlei manieren om lezen te stimuleren bij kwetsbare groepen, bij jong en oud, in het Nederlands en in andere talen, in de bib en daarbuiten, in Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en Europa, via luisteren, storytelling enz.

Op het programma staan een debat, allerlei workshops en presentaties en vooral ook voldoende tijd om te netwerken en inspiratie op te doen bij elkaar. Tijdens de lunch en de overige netwerkmomenten is er een beurs.