Congres 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië (digitaal)

Het Kongres Studi Belanda in Indonesia dat in oktober 2020 zou plaatsvinden in Depok ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands wordt digitaal gehouden op dinsdag 2 november 2021 tot en met donderdag 4 november 2021. 

Gezien het tijdverschil zullen de lezingen voornamelijk in de middag (Indonesische tijd) en in de ochtend (Europese tijd) plaatsvinden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties. Het thema van het congres zal zijn: 
Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Achmad Sunjayadi
Voorzitter congrescomité
achmad.sunjayadi@ui.ac.id

Graag een cc van uw correspondentie naar
m.h.le.clercq@hotmail.nl